Dějiny jsou tou verzí minulých událostí, se kterou se lidé rozhodli souhlasit

Čestní občané města Benešova nad Ploučnicí do roku 1948

21.03.2013 14:54

Čestní občané města Benešova nad Ploučnicí do roku 1948

1. Friedrich SEIDEL              notář, uděleno v roce 1866, na hřbitově měl bronzový reliéf, byl ukraden, fotografii nemáme
 
2.Johan TIETZE                    městský děkan, uděleno 1867

3.Franz MATTAUSCH             velkostatkař a průmyslník, uděleno 1879

4.August NEUMANN               hospodářský ředitel hrabětě Thuna, uděleno v roce 1879

5.Amand BÖHM                    nájemce pivovaru a starosta, 1882

6.Florian SCHRÖTTER sen.    obchodník a starosta, 1882

7. Anton HÜTTEL                  arciděkan, 1896

8. Florian SCHRÖTTER jun.    továrník, starosta a rytíř řádu F.J.I., čestné občanství uděleno 1904

9. Theodor GROHMANN         šlechtic (von Hochwiddim) a průmyslník, 1917

10.Mudr. Josef SALUS           městský lékař, 1920

11.Konrád HENLEIN              učitel tělocviku, politik SDP, 1938

12.Klement Gottwald            funkcionář KSČ a KOMINTERNY, později president republiky, uděleno 21.11. 1948.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konrad Henlein na procházce kolem přádelny na Bedřichově (Friedrichstal)

 

Konrad Henlein právě přijal čestné občanství od benešovského starosty Rudolfa Raucha (zasedací místnost na radnici v Benešově nad Ploučnicí)

Vyhledávání

Kontakt

Vladimír Šefl Historie města Benešova nad Ploučnicí a přilehlého okolí